พันธมิตรของเรา
ยินดีต้อนรับสู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเชอรัล อินเกรเดียนส์

 

    สินค้าหลักของเราคือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น น้ำยาล้างเครื่องซักผ้าจากธรรมชาติน้ำยาล้างจานจากธรรมชาติ (สำหรับคนผิวแพ้ง่าย), น้ำยาซักผ้าจากธรรมชาติ (สำหรับคนผิวแพ้ง่าย) และอื่นๆ ในแบรนด์สินค้า "ณ นนท์ / NA NONT"

 

 

แนวคิดและที่มาของผลิตภัณฑ์ ณ นนท์ / NA NONT :

    "เนื่องจากคนในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นภูมิแพ้ จึงไวต่อการแพ้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า รวมถึงสบู่เหลวล้างมือทั่วไป ทั้งแบบที่ทำจากสารเคมี ทำให้มือ มีอาการลอก แห้งแตก คัน เป็นตุ่มใส" 

    สอดคล้องกับแนวโน้มที่คนเมือง เป็นภูมิแพ้กันมากขึ้น รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์จากสารเคมี จะค่อนข้างช้า ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มาจากเอนไซม์จากพืชสมุนไพร

    ผู้พัฒนาจึงได้เริ่มทำการค้นคว้า และพัฒนาโดยอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จนทำให้พบว่า "สมุนไพรธรรมชาติและวัตถุดิบทางการเกษตร เมื่อแปรรูปแล้วสามารถใช้ทำความสะอาดได้" จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเชอรัล อินเกรเดียนส์ ในปี 2558

    แนวคิดการใช้สมุนไพรและวัตถุดิบทางการเกษตรแปรรูป สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม "ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติเพื่อคนที่รักในครอบครัว" ดังนั้นเมื่อคนในครอบครัวสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

    นั่นย่อมสามารถที่จะช่วยผู้บริโภคท่านอื่นๆ ที่มีปัญหาเช่นเดียวกันได้ แสดงว่า "คนปกติทั่วไปย่อมสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เช่นกัน"

    ด้วยไลฟ์สไตล์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้คนในเมืองหลวงทั่วไปเป็นภูมิแพ้กันมากยิ่งขึ้น รวมถึงสังคมผู้สูงอายุุที่กำลังจะเกิดในประเทศไทยและอีกหลายประเทศในอีกไม่กี่ปี ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดภูมิแพ้จากสารเคมี ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้กันประจำ อย่า!!! รอให้สายเกินไป

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตร "ณ นนท์" อาจเป็นทางเลือกสำหรับท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพเหล่านี้แก่ท่าน และคนที่ท่านรักในครอบครัว

 

แนวคิดในการออกแบบของผลิตภัณฑ์ NA NONT ณ นนท์ :

โดยแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบของเรา ถือเป็นพันธกิจ (Mission) ที่สำคัญที่เรายึดถือปฏิบัติดังนี้

N - Natural Products เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปราศสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถีงด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

A – Assurance of Quality by Awards & Certificates มีการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

N – New Innovation & Sustainable Technology ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างสรรในการพัฒนา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม

O – Operating with stakeholders fairly มีการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรา (ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน) อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

N - No testing from animals ต้องไม่มีกระบวนการใดๆ ที่นำสัตว์มาทดลอง

T - Trust สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการใช้บริการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

รางวัลจากผลงานในปี 2560 ที่ผ่านมาของเราผลิตภัณฑ์ NA NONT ณ นนท์

 

รางวัลสุดยอด SMEs Start up Awards 2017       

 

      

 

จากความมุ่งมั่นตั้งใจ สู่การคิดค้นพัฒนาแบรนด์ “NA NONT (ณ นนท์)”ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แก้ปัญหาเฉพาะทาง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรจากธรรมาชาติที่มีฟังก์ชั่นในการทำความสะอาด เพื่อลดการใช้สารเคมีอันตราย และสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้า (Laundry Care) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน (Home care) และอื่นๆ และนี่เป็นที่มาในการจัดตั้งหจก. เนเชอรัล  อินเกรเดียนส์ ในปี 2558

 • เข้าร่วมโครงการ Start upในปี 2559 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตร และจัดจำหน่ายสินค้าแบบ e-Commerce และทางเว็ปไซต์และโซเชียลมีเดียของตนเอง
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในแบรนด์ “NA NONT ณ นนท์” ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในงาน Thailand Industry Expo 2016 ที่เมืองทองธานี  
 • ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถังเครื่องซักผ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในแบรนด์ “NA NONT ณ นนท์ ในงาน SME Market Place ที่เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดระยอง ในเดือนตุลาคม 2559       
 • รับโล่รางวัลเกียรติบัตร พร้อมจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถังเครื่องซักผ้าจากธรรมชาติ ในงาน Thailand Green Design Awards 2017 ประเภทผลิตภัณฑ์ช่วยประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ณ ห้างสรรพสินค้าพารากอน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในแบรนด์ “NA NONT ณ นนท์” เข้าโครงการ National Product Catalogue (โครงการจัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ)
 • จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถังเครื่องซักผ้าจากธรรมชาติ ในงาน Demark Award 2017 ณ ห้างสรรพสินค้าพารากอน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • จัดจำหน่ายและแสดงสินค้าในงาน Thailand      Industry Expo 2017 ที่เมืองทองธานี ซึ่งทางเราได้รับคัดเลือกเป็นครั้งสอง ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
 • รับรางวัลเกียรติบัตร Intelligent SMEs 2560 สาขา Innovation จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในงาน Thailand Industry Expo 2017
 • รับรางวัลเกียรติบัตรของโครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart  Professional Enterpreneur : DBD-SPE) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 • รับรางวัลวุฒิบัตรการประกวดเว็ปไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (DBD e-Commerce Website Awards 2017 : DEWA) จากกระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 • ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในแบรนด์ “NA NONT ณ นนท์” ในงาน SME Market ที่เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
 • รับรางวัลสุดยอด SMEs Start up Awards 2017 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      (สสว.) เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
 • รับรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provinical Champion) ประจำปี 2560 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
 • NA NONT Laundry Detergent Liquid (ผลิิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ) รับรางวัลชีวจิต Awards 2019 ประเภท Natural Product Home Care

 

ช่องทางการจำหน่าย :

 • ในช่องทางออนไลน์​

ช้อปปิ้งบนลาซาด้า Lazada.co.th     

 ​  ช้อปปิ้งบนเพจของเรา  ​​   ​      ​  

 

 • ในช่องทางร้านRefill Station และร้านออร์แกนิค

ร้าน ZeroMoment Refillery ร้าน Get Well Zone ร้านชีวาธรรมะชาติ 

 

 • ออกบูธและแสดงสินค้า

          

 

 

สุดท้ายนี้...ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ มา ณ โอกาสนี้ครับ

      

 

สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
สินค้าแนะนำ
ข่าวสารล่าสุด
NA NONT ร่วมรับรางวัล NATURAL CONNECT PEOPLE AWARD 2023 ประเภท NATURAL RAW GURU...
Jan 23, 2020
NANONT® เรามารับใบประกาศนียบัตรคัดสรรดาวผลิตภัณฑ์ประจำปี2562 (OTOP Product...
#NANONTน้ำยาซักผ้า รับรางวัลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับรางวัลชีวจิต...
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.