หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > NA NONT ร่วมรับรางวัล NATURAL CONNECT PEOPLE AWARD 2023 ประเภท NATURAL RAW GURU ครับ🏆👍
NA NONT ร่วมรับรางวัล NATURAL CONNECT PEOPLE AWARD 2023 ประเภท NATURAL RAW GURU ครับ🏆👍
Images/Blog/l3Dg1NN7-NANONTน้ำยาซักผ้าจากมะละกออ่อนโยนเหมาะกับผิวแพ้ง่าย01.jpg
เขียนโดย na-nont เมื่อ Thu 03 Aug, 2023
Like

NA NONT ร่วมรับรางวัล NATURAL CONNECT PEOPLE AWARD 2023 ประเภท NATURAL RAW GURU ครับ🏆👍
ผลจากความทุ่มเททำเกษตรแนววิถีเกษตรอินทรีย์ จนแปรเป็นผลิตภัณฑ์ #NANONTน้ำยาซักผ้าจากมะละกอ 👨‍🌾♻️🌎🌱
ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ🙏

การใช้วัตถุดิบหรือต้นทุนของผลิตภัณฑ์
🌎ใช้วัตถุดิบจากมะละกอสดปลอดสาร และไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้าหรือยาปราบศัตรูพืชหรือสารชีวภัณฑ์ใดๆ100% ที่ปลูกเอง100%จากสวนเราเอง มาแปรรูปเพื่อช่วยในการลดการใช้สารเคมีอันตราย ในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้ใช้สินค้าที่ปลอดภัยตั้งแต่ต้นจนถึงมือลูกค้า นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์จะเป็นพลาสติก PE และPP ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ ซึ่งเราจะไม่มีการใช้ซองpouch ที่ก่อให้เกิดปัญหาในการแยกขยะ


ลดการใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ปลอดภัย
🌎วัตถุดิบที่เลือกใช้ทั้งหมดจะสามารถย่อยสลายได้เองในสิ่งแวดล้อมทั้งหมด โดยเราเคยได้ทำการทดสอบในเรื่องสิ่งแวดล้อมกับพืชน้ำว่า NA NONTผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำของเราไม่สร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมจริงตามคลิปการทดลอง 


 

ความสามารถในการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
🌎 เราเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรที่เราปลูกเอง เช่น มะละกอ (มะละกอ) มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด NA NONT

ผลกระทบจากกระบวนการ
🌎 เราใช้หลัก 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair) ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ และทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิต เพราะส่วนที่เป็นขยะจะต้องนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่ทำได้ก่อน ส่วนขยะRecycle เราจะแยกไว้ให้กับคนเก็บขยะที่เอาขาย ซึ่งเราทำให้ฟรีมาโดยตลอด

ความยั่งยืนของวัตถุดิบ
🌎 เนื่องจากวัตถุดิบเรานั้นปลูกเอง และยังมีการปลูกเพิ่มหรือทดแทนอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีพัฒนาทั้งในส่วนพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์และการทำการเกษตรในแนวทางBCG Model จึงสร้างความยั่งยืนให้กับเราและสิ่งแวดล้อม

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.